Prima centrala de cogenerare de inalta eficienta folosind tehnologie ORC, pe biomasa, din Romania

Posted at 31 August 2011 | By : | Categories : | 0 Comment

INFORMATII DESPRE PROIECTUL SORTILEMN

SC SORTILEMN SA-Gherla,  este in curs de realizare a unei investitii proprii intr-o centrala de cogenerare (productie combinata de energie electrica si termica) de inalta eficienta pe biomasa. Aceasta investitie, este prima de acest fel care va fi realizata in Romania, prin tehnologia care va fi folosita (ulei termic drept agent primar + ciclu ORC) si prin aplicatia specifica (cogenerare de inalta eficienta cu combustibil din surse regenerabile -deseuri de lemn / biomasa) !

Proiectul va fi  implementat  in parteneriat cu firma de tip ESCO, SC Energy-Serv SRL din Bucuresti, care si-a asumat rolul de Proiectant General (Fezabilitatea tehnico-financiara), structurarea finantarii, Manager General de Proiect (achizitii, implementare si exploatare) si  Operator.

Prin acest proiect, care va genera ~1,3 MWe si ~7MWt, fiind planificat sa intre in functiune in luna Aprilie 2012, SC Sortilemn SA urmareste:

-          reducerea costurilor cu energia electrica si termica ale fabricii,

-          valorificarea maxima a resurselor regenerabile disponibile (biomasa-deseurile de lemn rezultate din procesul de productie al fabricii);

-          contributia la reducerea emisiilor GES (Gaze cu Efect de Sera-CO2) ale Sortilemn si implicit ale Romaniei;

-          promovarea noilor tehnologii de eficienta energetica;

Proiectul se inscrie in politica SC Sortilemn SA de crestere a eficientei productiei si obiectivului de a deveni “o companie verde” in ce priveste atit procesul de productie cit si produsele sale livrate clientilor.

Prin acest proiect, SC Sortilemn SA se conformeaza politicii (si legislatiei Romanesi UE) de promovare a cogenerarii de inalta eficienta, valorificarea maximala a  resurselor regenerabile si reducere a emisiilor. In acest sens, proiectul este finantat prin Fonduri UE (Axa-4, DMI-2: Eficienta Energetica), fonduri proprii Sortilemn, inclusiv credit comercial si finantare din partea FREE (Fondul Roman de Eficienta Energetica).

Prin noutatea si caracterul inovator al solutiei tehnologice a proiectului ce va fi realizat la SC Sortilemn SA,  pentru prima data in Romania, se deschide poarta spre piata unor aplicatii similare in alte industrii, incalzire urbana (termoficare), recuperare de caldura, etc.

Pentru alte informatii:

http://www.gherlainfo.ro

www.sortilemn.ro

http://amposcce.minind.ro/fonduri_structurale/Contracte_EE_site_actualizat_14_dec_2011.pdf

Centrala cogenerare de inalta eficienta pe biomasa si tehnologie ORC